Monthly Archive:: Wrzesień 2018

Rozwój reklamy

Przewrót, jaki nastąpił w Polsce po obaleniu komunizmu i zmianie gospodarki rynkowej, sprawił że na polskich uczelniach zaczął pojawiać się nowy kierunek, jakim jest Marketing i Zarządzanie. Kierunek ten, ze względu na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny szybko ewoluował i pojawiła się ...Read More